Karot Alma

Karot Alma

İnşası tamamlanmış yapının ve elemanlarının kapasitesinin ölçülmesi ve bunların yaklaşık olarak hizmet ömrünün tespit edilmesi için ‘Karot alma’ işlemi yapılır. Karot binaların ve yapıların kapasite ve ömürlerini tespit etmesinin yanı sıra depreme dayanıklılığını da ölçmek için alınır.