Güçlendirme

Yapı Güçlendirme Hizmetleri

Güçlendirmeyi daha terimsel olarak; “bir yapıyı ya da yapı elemanını geçerli bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemler” olarak kısaca özetleyebiliriz. Güçlendirme işlemi hasar görmüş bir yapı için gerçekleştirilebilirken, yeni yapılmış ve hiç hasar almamış bir yapı için de gerçekleştirilebilir.