Filiz Çekimi

Filiz Çekme

Bilindiği üzere yoğun olarak bina güçlendirme işlerinde yapılan ve mevcut betona çubuk demir filizinin kimyasal ankraj yolu ile ankre edilmesi işlemine filiz ekme denmektedir. Donatı çubuğunun betonla aderansı yük aktarımı esnasında büyük önem taşımaktadır.